Begeleiden stage

Studenten zijn regelmatig op zoek naar relevante stages voor kortere of langere tijd en kunnen zich daarvoor aanmelden bij de Waterkennisbank.

Wij helpen studenten een passende opdracht en begeleider te vinden binnen ons netwerk. Wij zijn altijd op zoek naar professionals die het leuk vinden studenten te begeleiden tijdens hun stage, ook wanneer je (op dit moment) niet zelf een stage-opdracht aan te bieden hebt.

Aanmelden? Bij het aanmaken van een account op de waterkennisbank kan je dit aangeven:
stagebegeleidingpijl
Wij matchen de studenten op basis van hun studie met een geschikte begeleider.

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan