Begeleiden profielwerkstuk

Voor het maken van een profielwerkstuk is het nodig minstens eenmaal met een deskundige om tafel te kunnen zitten om vragen over de opzet van het onderzoek te stellen. Maar soms biedt een organisatie meer, bijvoorbeeld een lab of de mogelijkheid eens mee te lopen met “het echte werk”. Via onze website zoeken we naar professionals in de watersector die het leuk vinden havo of vwo scholieren op deze manier te helpen bij hun eindexamen.

De scholieren melden zich aan via ikonderzoekwater.nl. Meestal zijn ze met z'n twee scholieren. Ze dienen zelf een idee in wat ze willen onderzoeken.

Wat wordt er van de begeleiders verwacht?
 • 1 afspraak met de scholieren om hun onderzoeksvraag te bespreken
 • (indien mogelijk en noodzakelijk) hulp of faciliteiten bij het onderzoek
 • (eventueel) advies bij de uitvoering
 • en tot slot, lezen van het profielwerkstuk, een presentatie bekijken of wat er bij de afsluiting verder langskomt.

De minimale inspanning is derhalve ongeveer 2 uur (stap 1 en 4), maar mocht je ze verder kunnen helpen, dan is dat natuurlijk helemaal fantastisch. De scholieren zelf worden geacht ongeveer 80 uur aan hun profielwerkstuk te besteden. Voorbeelden van onderzoeken staan op thema op de website ikonderzoekwater.nl.

Aanmelden? Bij het aanmaken van een account op de waterkennisbank kan je dit aangeven:
pwsprofielpijl

Wij matchen de scholieren met een begeleider uit hun regio. Alle regio's mogen meedoen!

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan