Nieuwsbrief december 2015

Nu 2015 alweer bijna voorbij is, is een update van de Waterkennisbank hoog tijd!
ikonderzoekwater.nl zoekt begeleiders

Sinds zomer 2015 is ikonderzoekwater.nl operationeel in een nieuwe lay-out. Scholieren uit de hoogste klas Havo / VWO kunnen zich hier melden voor een begeleider uit de watersector. De begeleider helpt de leerlingen met hun profielwerkstuk. Een aantal leden van de Waterkennisbank is door ons al gekoppeld aan scholieren. Wil je ook wel eens een uurtje met de leerlingen praten? Geef dat dan aan in je profiel (bij de vraag "benader mij voor"), of stuur een antwoord op deze mail. Dan noteren wij het.

Stage gezocht / stage geboden

In samenwerking met de Topsector Water is de Waterkennisbank uitgebreid met matching van stages en studenten. In je profiel kan je aangeven dat je studenten wil begeleiden, of dat je een stage zoekt. Als je een stage zoekt, geef dan aan in welke periode en upload je CV. De stages worden niet automatisch gekoppeld aan studenten, maar door een zorgvuldige match door onze eigen mensen.

Matches, meeloopdagen, uitwisseling

Terwijl deze nieuwe activiteiten veel tijd vragen gaan de "gewone" zaken gewoon door. In 2015 sloten het Wetterskip, en via ikonderzoekwater.nl Evides en Rioned zich aan bij de Waterkennisbank. Met alle partijen samen maken we de watersector duurzaam in personeel, voorbereid op de toekomst (en hopelijk ook leuker). In 2015 organiseerde we in samenwerking met Platform WOW 250 meeloopdagen en inmiddels is er voor ongeveer 80000 uur uitgewisseld (sinds 2011)!

In ons vorige jaarverslag lieten we zien waar dat toe leidt. Nog eens lezen? Het hele jaarverslag staat op de site. In de loop van 2016 presenteren we natuurlijk de cijfers over 2015.

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan