Waterkennisbank en WOW nemen Ikonderzoekwater.nl over

Wat is Ikonderzoekwater.nl?

Wanneer leerlingen van havo of vwo in hun eindexamenjaar er voor kiezen een profielwerkstuk over de watersector te maken, kunnen ze terecht bij ikzoekwater.nl (IOW). Het profielwerkstuk is een praktische opdracht, die binnen het gekozen profiel valt en een verplicht onderdeel van het eindexamen vormt. Voor het schrijven van deze scriptie besteden leerlingen tenminste 80 uur aan onderzoek. Het doel van het werkstuk is enerzijds het verdiepen van kennis en anderzijds het opdoen van onderzoekservaring. 

IOW is in 2009 opgericht om een platform te bieden waar waterexperts van overheden, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, leerlingen en docenten elkaar kunnen vinden voor relevante maatschappelijke onderzoeksvragen in de watersector.

Veel organisaties plaatsen een onderzoeksvraag op het platform, waarna een leerling er voor kan kiezen dit vraagstuk te gaan onderzoeken voor hun werkstuk. Maar ook kunnen leerlingen zelf aangeven op zoek te zijn naar een bepaald onderzoek, waarna een organisatie zich kan melden om de leerling te willen begeleiden hierin.

Op deze manier kunnen zowel organisatie als leerling in een iets bredere omgeving op zoek naar een goede match en weet de leerling zeker dat er een relevante vraag te onderzoeken is. Voor organisaties en overheden is het voordeel dat er uiteindelijk meerdere leerlingen zijn met een betere kennis en interesse op watergebied. De watersector staat te springen om afgestudeerden van de verschilende watergeralteerde opleidngen. Het aantal vacatures zal in de toekomst gaan toenemen en de vraag naar kennis dus ook.

Uitwisselen van kennis en ervaring én het maken van de juiste matches in de waterwereld is voor de Waterkennisbank een primaire taak. Door samen met het platform WOW de website ikzoekwater.nl nieuw leven in te blazen, wordt een brug geslagen naar een jongere generatie.

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan