Nieuwsbrief december 2015

Nu 2015 alweer bijna voorbij is, is een update van de Waterkennisbank hoog tijd!
ikonderzoekwater.nl zoekt begeleiders

Sinds zomer 2015 is ikonderzoekwater.nl operationeel in een nieuwe lay-out. Scholieren uit de hoogste klas Havo / VWO kunnen zich hier melden voor een begeleider uit de watersector. De begeleider helpt de leerlingen met hun profielwerkstuk. Een aantal leden van de Waterkennisbank is door ons al gekoppeld aan scholieren. Wil je ook wel eens een uurtje met de leerlingen praten? Geef dat dan aan in je profiel (bij de vraag "benader mij voor"), of stuur een antwoord op deze mail. Dan noteren wij het.

Stage gezocht / stage geboden

In samenwerking met de Topsector Water is de Waterkennisbank uitgebreid met matching van stages en studenten. In je profiel kan je aangeven dat je studenten wil begeleiden, of dat je een stage zoekt. Als je een stage zoekt, geef dan aan in welke periode en upload je CV. De stages worden niet automatisch gekoppeld aan studenten, maar door een zorgvuldige match door onze eigen mensen.

Matches, meeloopdagen, uitwisseling

Terwijl deze nieuwe activiteiten veel tijd vragen gaan de "gewone" zaken gewoon door. In 2015 sloten het Wetterskip, en via ikonderzoekwater.nl Evides en Rioned zich aan bij de Waterkennisbank. Met alle partijen samen maken we de watersector duurzaam in personeel, voorbereid op de toekomst (en hopelijk ook leuker). In 2015 organiseerde we in samenwerking met Platform WOW 250 meeloopdagen en inmiddels is er voor ongeveer 80000 uur uitgewisseld (sinds 2011)!

In ons vorige jaarverslag lieten we zien waar dat toe leidt. Nog eens lezen? Het hele jaarverslag staat op de site. In de loop van 2016 presenteren we natuurlijk de cijfers over 2015.

Waterkennisbank en WOW nemen Ikonderzoekwater.nl over

Wat is Ikonderzoekwater.nl?

Wanneer leerlingen van havo of vwo in hun eindexamenjaar er voor kiezen een profielwerkstuk over de watersector te maken, kunnen ze terecht bij ikzoekwater.nl (IOW). Het profielwerkstuk is een praktische opdracht, die binnen het gekozen profiel valt en een verplicht onderdeel van het eindexamen vormt. Voor het schrijven van deze scriptie besteden leerlingen tenminste 80 uur aan onderzoek. Het doel van het werkstuk is enerzijds het verdiepen van kennis en anderzijds het opdoen van onderzoekservaring. 

IOW is in 2009 opgericht om een platform te bieden waar waterexperts van overheden, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, leerlingen en docenten elkaar kunnen vinden voor relevante maatschappelijke onderzoeksvragen in de watersector.

Veel organisaties plaatsen een onderzoeksvraag op het platform, waarna een leerling er voor kan kiezen dit vraagstuk te gaan onderzoeken voor hun werkstuk. Maar ook kunnen leerlingen zelf aangeven op zoek te zijn naar een bepaald onderzoek, waarna een organisatie zich kan melden om de leerling te willen begeleiden hierin.

Op deze manier kunnen zowel organisatie als leerling in een iets bredere omgeving op zoek naar een goede match en weet de leerling zeker dat er een relevante vraag te onderzoeken is. Voor organisaties en overheden is het voordeel dat er uiteindelijk meerdere leerlingen zijn met een betere kennis en interesse op watergebied. De watersector staat te springen om afgestudeerden van de verschilende watergeralteerde opleidngen. Het aantal vacatures zal in de toekomst gaan toenemen en de vraag naar kennis dus ook.

Uitwisselen van kennis en ervaring én het maken van de juiste matches in de waterwereld is voor de Waterkennisbank een primaire taak. Door samen met het platform WOW de website ikzoekwater.nl nieuw leven in te blazen, wordt een brug geslagen naar een jongere generatie.

Ronald Wielinga spreekt op de Waterinfodag

Ronald Wielinga hield een praatje op de Waterinfodag 2014. Hierin legt hij uit waarom uitwisseling van ambtelijke collega's een goed idee is. En bovendien nog leuk ook!

Projectenpool Hoogwaterbeschermingsprogramma

In de vorige nieuwsbrief van Waterkennisbank stond een oproep voor deskundigen om deel te nemen aan de projectenpool van nHWBP. Deze projectenpools worden in samenwerking met de Waterkennisbank opgezet, zodat nHWBP over voldoende capaciteit beschikt voor de projecten die komende jaren worden opgestart.

Het vormen van dit ambtelijke netwerk van deskundigen is inmiddels in volle gang. Veel ambtenaren hebben al toegezegd dat zij zich zullen inzetten voor de projectenpools of dat zij helpen bij het vinden van andere geschikte deskundigen. Via het netwerk dat op deze wijze wordt gerealiseerd zal kennisdeling gaan plaatsvinden. Ook kunnen medewerkers van verschillende overheden via de projectenpools worden uitgewisseld.

Registratie Projectenpool nHWBP

De Waterkennisbank is nog steeds op zoek naar geschikte deskundigen. In eerste instantie ligt de focus bij het vormen van de projectenpool op de volgende vijf IPM-rollen en vier specialismen:

 • Projectmanager
 • Manager projectbeheersing
 • Technisch manager
 • Contractmanager
 • Omgevingsmanager
 • Inkoper
 • Planners
 • Risicomanagers
 • Kostendeskundige
Bent u geïnteresseerd in een rol binnen het nHWBP of kent u deskundigen in uw netwerk die ook onderdeel moeten zijn van deze projectenpool? Stuur uw foto en CV naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld hierbij in welke rol u interesse heeft.

Waterweek

 

Van 4 t/m 8 novemer 2013 vindt de tweede International Water Week (IWW) plaats in Amsterdam. Dit congres richt zich op 3 dingen: leiderschap in theorie en praktijk, het uitwisselen van kennis en ervaring en het bespreken van de laatste ontwikkelingen en nieuwste technologieen.

 

De IWW, die gelijktijdig met de Aquatech vakbeurs wordt gehouden, staat dit jaar in het teken van geïntegreerde oplossingen voor de waterketen en verbinding met de hulpbronnen- en energiesector. Er zijn al meer dan 250 papers binnen, meerdere delegaties hebben zich al aangemeld en de eerste keynote speakers zijn bekend.

 

Meer informatie over de IWW kunt u vinden op de website van IWW. Via deze site kunt u zich ook inschrijven.

 

Verbinding Waterforum en Waterkennisbank

 

Waterkennisbank en Waterforum hebben samen gekeken naar mogelijkheden om een sterkere verbinding te leggen tussen beide platforms in de toekomst. Een verbinding die voor beide meerwaarde heeft. Denk bijvoorbeeld aan een link tussen het archief van Waterforum (nieuwsartikelen) en de Waterkennisbank. Of een verbinding tussen openstaande vragen bij de Waterkennisbank en de vacaturebank van het Waterjobforum.

 

Interne job rotation

De Waterkennisbank faciliteert ‘interne job rotation’ bij het Hoogwaterschap Stichtse Rijnlanden. De interne vacatures voor job rotation binnen de Stichtse Rijnlanden worden op de Waterkennisbank geplaatst. Deze vacatures zijn alleen zichtbaar voor werknemers van Stichtse Rijnlanden die een profiel hebben aangemaakt op Waterkennisbank.

Deskundigen gezocht projectenpool nHWBP

De Waterkennisbank is op zoek naar deskundigen voor de projectenpool van het nHWBP. Het nHWBP houdt zich de komende jaren bezig met het verbeteren van 731 kilometer aan dijken en 238 sluizen en stuwen. Hiervoor worden in de periode 2014-2019 ruim 30 projecten opgestart.

 

Om over voldoende capaciteit te kunnen beschikken voor dit omvangrijke programma, wordt een bestand opgezet met geschikte kandidaten (de projectenpool). Het gaat om ambtelijke collega’s, maar ook de inzet van externe deskundigen.

 

Voor de projectenpool wordt gebruik gemaakt van de Waterkennisbank. Voor deze projectenpool is het nHWBP met name op zoek naar de volgende specialisaties:

Inkoper

Planners

Risicomanagers

Kostendeskundige

 

Ben je geïnteresseerd in een rol binnen het nHWBP? Of ken je deskundigen uit je netwerk die ook onderdeel moeten zijn van deze projectpool? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe functies op Waterkennisbank

Sinds kort is de Waterkennisbank een nieuw samenwerkingsverband aangegaan met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). Hierbij ondersteunt de Waterkennisbank de Waterschappen en RWS bij het vinden van de benodigde kennis voor het nHWBP.

 

Voor deze samenwerking worden een aantal nieuwe functies aan de website toegevoegd. Zo kun je bijvoorbeeld teamrollen toevoegen aan de profielen binnen Waterkennisbank. Deze functie worden momenteel stap voor stap geimplementeerd, maar is voor geregistreerde deelnemers is deze functie nu al beschikbaar.

 

De volgende rollen kunnen worden toegevoegd:

Projectmanager

Projectleider

Projectmanager complexe projecten

Omgevingsmanager

Technisch manager

Contract manager

Samenwerking Hoogwaterbeschermingsprogramma

Waterkennisbank is een nieuw samenwerkingsverband aangeggaan met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). Hierbij ondersteunt de Waterkennisbank de Waterschappen en RWS bij het vinden van de benodigde kennis en capaciteit voor het nHWBP.

 

Voor dit project wordt de website van Waterkennisbank wordt vernieuwd en verbeterd. Hierdoor wordt het nog makkelijker om de voortgang van openstaande zoekvragen continue te volgen. Daarnaast worden nieuwe groepen aangemaakt rondom verschillende IPM-rollen en specialisaties (denk aan inkopers, geotechnici, calculatoren). Zo kunnen opdrachten in specifieke netwerken worden uitgezet.

 

Naar verwachting wordt de vernieuwde Waterkennisbank begin 2014 gelanceerd. Houdt Waterkennisbank in de gaten voor het laatste nieuws.

Congres over veilig werken in de watersector

Op 18 september organiseert KNW het tweede nationale congres Veiligheid

= mensenwerk. Dit thema stond ook centraal tijdens de netwerkdag in 2010.

 

Wat is de stand van zaken in 2013? Hoe kunnen kwaliteitssystemen ons 

 

ondersteunen bij het ontwerp en realisatie van nieuwe assets? En hoe gebruiken

we installaties op een veilige manier? Vervullen we onze rol als opdrachtgever

en regievoerder op een professionele manier?

 

18 september 2013, 09.30 uur, Van der Valk, Hoofdveste 25, Houten

 

Voor meer informatie en aanmelden: www.waternetwerk.nl

 

Video: Personeelsuitwisselingen

Uitwisseling van medewerkers tussen organisaties is de perfecte manier om kennis en ervaring te delen. Om enkele voorbeelden uit de praktijk te laten zien, is een video collage gemaakt. Medewerkers, leidinggevenden en HRM-adviseurs delen in deze video’s hun ervaringen en geven advies. Neem eens een kijkje!

Voorjaars- en Najaarscongres KNW

De Waterkennisbank was aanwezig op het voorjaarscongres van het waternetwerk in Corpus in Leiden. Deze dag stond in het teken van de dynamiek die kleinschalige initiatieven in de watersector met zich meebrengen. 

 

Ook bij het najaarscongres en de International Water Week zullen we weer aanwezig zijn. Wellicht zien we elkaar daar! Meer lezen over evenementen van Waternetwerk kan hier.   

WOWdag 2013

De Waterkennisbank presenteerde op de WOW dag de flexpool die zij in samenwerking met platform WOW hebben ontwikkeld. Op deze WOWdag in de Brabanthallen in Den Bosch kwamen ruim 450 weg- en waterbeheerders samen om kennis te delen en elkaar te inspireren. 

Waternetwerk: Nieuwe verbindingen

Waternetwerk: nieuwe verbindingen

We zijn hard bezig om de Waterkennisbank te verrijken door verbindingen met Waternetwerk te intensiveren. De Waterkennisbank gaat koppelingen maken met de database van het vakblad H20. Hierdoor kunnen artikelen direct worden verbonden aan personen in de database. Op die manier kunnen we de kwaliteit van de profielen op de Waterkennisbank verbeteren en de toegevoegde waarde van de database verhogen.  

Nieuwe deelnemende organisaties!

De Waterkennisbank kent nu maar liefst 20 deelnemende organisaties! Recent zijn het Nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Rivierenland aangesloten. Deze organisaties bieden veel mogelijkheden voor interessante nieuwe matches!

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma omvat alle dijkverbeteringsprojecten van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat. Zij werken hierbij intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Op dit moment wordt het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma uitgevoerd, en wordt gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP).

 

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsondernemeing voor veilig en duurzaam kwaliteitsbeheer. Zij zorgen voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, de zorg voor de waterkering en het vaarwegbeheer in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer. 

 

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland werkt in het rivierengebied aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. Het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitste grens tot aan Dordrecht valt onder hun beheer.

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan