Disclaimer

De Waterkennisbank gaat zorgvuldig om met de gegevens van de leden van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de Waterkennisbank zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Daarnaast hebben we een duidelijk privacy reglement waarin omschreven staat wie er toegang heeft tot deze gegevens.

De Waterkennisbank is een online community en discussieplatform. Het bedrijf Waterkennisbank is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van berichten geplaatst door gebruikers en sluit alle aansprakelijkheid uit voor problemen/schades die (kunnen) ontstaan door het opvolgen van informatie uit de community. Het gebruik van aanwezige informatie is altijd voor eigen risico. 

Bij het plaatsen van informatie, foto's en afbeeldingen dient rekening gehouden te worden met auteursrechten. Plaats geen afbeeldingen, video's en teksten die inbreuk doen op de rechten van derden. Denk je dat een bijdrage van anderen inbreuk doet op jouw copyright, neem dan contact op met de redactie van Waterkennisbank (zie onder contact).

Het is niet toegestaan materiaal op de Waterkennnisbank over te nemen, gegevens te kopieren of te publiceren zonder voorafgaande expliciete toestemming van het bedrijf Waterkennisbank.
Dit geldt voor gegevens van leden, foto's, video's en artikelen.
Waterkennisbank controleert niet de juistheid en correcte werking van hyperlinks die op de Waterkennisbank geplaatst worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar gelinkt wordt.

De redactie van de Waterkennisbank heeft het recht zonder toestemming vooraf profielen aan te passen of te verwijderen. Dit geldt met name voor onjuiste informatie en materiaal waarop copyright van anderen rust.

Opgesteld op 12 oktober 2011
Laatste wijziging 12 oktober 2011

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan

In de database

Geen afbeeldingen

 .. en nog 830 andere profielen! Registreer nu om alles te zien.