Waterkennisbank: een matchingservice voor en door mensen!

Uitwisseling van kennis gebeurt tussen mensen. Wij brengen die mensen bij elkaar. Via personele uitwisseling, stages, meeloopdagen, opleidingen en nog veel meer. De Waterkennisbank biedt deze dienst aan alle organisaties in de waterketen. Kostendekkend, met een hoog serviceniveau. Wij bouwen continue aan het netwerk en beheren actief alle verzoeken voor uitwisseling.

De Waterkennisbank leidt tot:
 • kennisdeling met een oud-collega die inmiddels met pensioen is;
 • gebruik van ervaringen van een expert binnen een andere organisatie;
 • uitwisseling van kennis tussen jonge talenten en senior experts;
 • toegang tot een schat aan vakinhoudelijke documenten gekoppeld aan hun auteur.
Kortom de waterkennisbank biedt laagdrempelige toegang tot hoogwaardige kennis!

Wij zijn er trots op dat de Waterkennisbank (nu al) leidt tot een hogere kwaliteit, lagere kwetsbaarheid en reductie van kosten in onze sector.

Registreer je profiel en sluit aan als organisatie!  

De Waterkennisbank is een sector breed initiatief met als doelstelling de kennis en ervaring die de Nederlandse watersector rijk is goed en snel vindbaar / beschikbaar te maken en houden.

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan

In de database

Geen afbeeldingen

 .. en nog 830 andere profielen! Registreer nu om alles te zien.